Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista

 

 

Julkaisussa esitellään tulevaisuuden visio, jota kohti suomalaista koulutusta tulisi Uusi koulutus -foorumin mielestä kehittää. Matkalla koulu ja koulutus tarvitsevat isoja muutoksia. Tärkeintä on, että oppilas on aina keskipisteenä. Sitran Uusi koulutus -foorumi kokosi yhteen joukon yhteiskunnan vaikuttajia ruohonjuuritason tekijöistä poliittisiin päättäjiin. Tavoitteena oli, että he oppivat toisiltaan ja etsivät rohkeita ratkaisuja Suomen rakenteellisiin ja kulttuurisiin haasteisiin. Foorumin osallistujien näkemyksiä suomalaisen koulutuksen kehittämisestä on koottu julkaisuun ”Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista”.

Linkki julkaisuun