Maahanmuuttajien mukanaan tuomia tutkintoja hyödynnetään liian vähän Tanskan työmarkkinoilla

 

 

Lähtömaassa suoritettu tutkinto ei avaa maahanmuuttajalle ovia Tanskan työmarkkinoille. Entisessä kotimaassaan jo yhden tutkinnon suorittaneet maahanmuuttajat joutuvat usein hankkimaan sen lisäksi tanskalaisen tutkinnon töitä saadakseen. Kouluttamattomiin maahanmuuttajiin verrattuna koulutetuista maahanmuuttajista paljon suurempi osa suorittaa Tanskassa jonkin koulutuksen. On resurssien tuhlausta ja kansantaloudellinen ongelma, ettei maahanmuuttajien osaamista käytetä paremmin hyväksi eikä koulutusresursseja kohdenneta kouluttamattomille maahanmuuttajaryhmille sen sijaan että koulutetaan jo tutkinnon suorittaneita. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien osaamisen arviointia tulee tehostaa.

Lataa (tanskankielinen) tutkimus osoitteessa:
www.akf.dk/udgivelser/container/2012/1026/