Maahanmuuttajille pikapolkuja terveydenhuoltoalan ammatteihin

Työmarkkinaosapuolet ja Ruotsin työvoimaviranomaiset ovat päättäneet perustaa maahan vasta saapuneille maahanmuuttajille pikapolkuja terveydenhuollon säänneltyihin ammatteihin.

 
Vuoden aikana Ruotsin hallitus on keskustellut työmarkkinaosapuolten kanssa siitä, miten erilaisia ammattipätevyyksiä ja tutkintoja suorittaneet maahanmuuttajat pystyisivät nopeammin sijoittumaan Ruotsin työmarkkinoille. Terveydenhuollon ja sairaanhoidon pikapolkuja on ajateltu lähinnä lääkärin, sairaanhoitajan, hammaslääkärin ja apteekkarin tutkinnon suorittaneille, mutta pikapolkumenettelyä voidaan soveltaa jopa 21 säänneltyyn ammattiin. Pikapolkujärjestelmän myötä Ruotsiin saapuja saa aikaisessa vaiheessa tietoa Ruotsin sosiaalihallituksen (Socialstyrelsen) hallinnoimasta tutkintojen tunnustamisesta. Lisäksi prosessiin kuuluu ammattisuuntautunutta ruotsin opetusta sekä mahdollisuus harjoitteluun. Tulokkaille on tarkoitus tarjota myös sosiaalihallituksen järjestämään kelpoisuuskokeeseen valmentavia johdantokursseja.