Maahanmuuttostrategian toimenpideohjelma hyväksyttiin

Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden ministeriryhmä on hyväksynyt Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian toimenpideohjelman. Toimenpideohjelmaan on koottu konkreettisia ja seurattavissa olevia toimenpiteitä strategiaan kirjattujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

 

- Toimenpideohjelman keskeinen tavoite on maahanmuuttajien työllisyysasteen nostaminen. Suomi tarvitsee maahanmuuttajien työpanosta, uusia innovaatioita ja kansainvälisiä verkostoja, sanoo sisäministeri Päivi Räsänen
Poikkihallinnollisen strategia-asiakirjan laadintaan osallistui laaja joukko poliitikkoja, virkamiehiä, tutkijoita sekä työelämän ja kansalaisjärjestöjen edustajia. 

Aiheesta lisää: Intermin.fi