Magert budsjett

 
Studieforbundene i Norge ventet i spenning på budsjettforslaget for 2008 (St.prp.nr.1, 2007/2008). Alle har mer eller mindre vært involvert i prosessen rundt den ferske NOU 2007:11 Studieforbund – læring for livet (Tronutvalgets arbeid). Utredningen er positiv lesning og synliggjør mange muligheter og store utfordringer. Men ressursene lar vente på seg. En trøst er denne setningen i budsjettet ”departementet vil vurdere tiltak etter høringa” Høringsfristen er 14. Januar 2008.
1329