Majoriaq centre samler Jobsøgning, Vejledning og Opkvalificering under ét tag

Det bliver nu muligt at henvende sig til eet sted, når borgere i Grønland ønsker sig vejledning til arbejde eller uddannelse.

 

Målet er at skabe én indgang for borgerne med bedre administrativ koordinering og behandling af dem. Men, der er stadig flere ting der ikke er på plads endnu.

Alle de hidtidige opkvalificeringscentre »Piareersarfiit« og Arbejdsmarkedskontorerne i Grønland er blevet sammenlagt officielt pr. 1. januar 2016 i alle fire kommuner. Dette blev vedtaget efter Naalakkersuisuts (Grønlands regerings, red) beslutning med Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om JOV-centrene (job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre, red). Centrene skal være fuldt implementerede fra det nye år, 2017.

Hensigten er at nedbringe arbejdsløsheden

Borgere der ønsker sig vejledning til at få arbejde eller uddannelse, kan i dag henvende sig til eet sted, det såkaldte »MAJORIAQ«. Navnet betyder på grønlandsk »en skråning man skal op ad«.

Naalakkersuisut har en strategi for at nedbringe arbejdsløsheden, ved at skabe ét samlet grønlandsk arbejdsmarkedstilbud med en kompetent og tilstrækkelig effektiv forvaltning til at understøtte det.

En-dørs-politik

Sammenlægningen til JVO-centrene skal sikre en »én-dørs-politik« på JOV-området, således at arbejdsløse og unge, der endnu ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet, kan få lagt en plan for, hvordan de succesrigt kan komme videre på arbejdsmarkedet eller uddannelse.

De fire kommuner har tidligere organiseret sig forskelligt, og det har været vanskeligt at skabe ensartede administrative løsninger, såsom oplæring af medarbejdere og landsdækkende indsatser. Der foregik således uhensigtsmæssig dobbeltadministration af en række af de opgaver, som Piareersarfiit og arbejdsmarkedskontorer foretager.

– Vi bemærker ikke noget endnu, og vores administration er den samme, da vores arbejdsopgaver er forblevet det samme, siger Kista Lynge Høegh, fagchef for Arbejdsmarkedskontoret i Kommuneqarfik Sermersooq fra Grønlands hovedstad, Nuuk.

Hun fortæller også at hun ser frem til at mødes med alle sine kollegaer fra alle JVO-centrene ved et seminar i Nuuk, der skal finde sted i midten af oktober i år. På seminaret vil de blandt andet drøfte deres kommende organisationsplan og strategi for fremtiden.

Selvom opkvalificeringscentrene og arbejdsmarkedskontorerne blev lovmæssigt sammenlagt, er de fleste kontorer endnu ikke sammenlagt fysisk. 2/3-del af MAJORIAQ er dog snart færdige eller i gang, fortæller Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel i Grønlands Selvstyre.