Många unga arbetslösa studerar vidare

 

Fem av tio deltagare på studiemotiverande folkhögskolekurser går vidare till studier eller arbete efter avslutad kurs.. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Och nära fyra av tio deltagare som gått en studiemotiverande folkhögskolekurs 2012 har valt att studera vidare inom ordinarie utbildning.

 

Samtidigt som arbetslösheten sjunker har den som saknar gymnasiebetyg fortsatt mycket svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Omkring 30 000 ungdomar som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen saknar slutbetyg från gymnasiet. Studiemotiverande folkhögskolekurser är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som pågår 2010-2014 och omfattar över 20 000 arbetssökande, framför allt ungdomar. I år finns 8 000 platser. 

Deltagarna ger den studiemotiverande kursen vid folkhögskolorna gott betyg. Sju av tio anser att de blivit mer motiverade till fortsatta studier, enligt rapporten. Hälften har fått ökat självförtroende.

Läs mer på Folkbildning.se.