Mange ufaglærte arbejder som super ufaglærte

 

 

En ny analyse fra tænketanken DEA viser bl.a. at op til 60% af de ufaglærte på arbejdsmarkedet  arbejder med opgaver på et højere niveau end deres uddannelse afslører. For de faglærte er det op mod 15 procent, som er beskæftiget på et højere niveau. Analysen dokumenterer, at især arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) men også almen og videregående VEU er med til at løfte kompetenceniveauet. Selvom der er store forskelle mellem brancher tyder resultaterne på at mange beskæftigede er mere kvalificerede end deres uddannelse tilsiger.

Hämta rapporten​