Markant styrkelse af voksen og efteruddannelse

 
Regering og arbejdsmarkeds parter har indgået aftale om en markant styrkelse af erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse.
Aftalen indeholder
- Der afsættes 1.mia. kr. mere til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse af kortuddannede
- En justering af takstniveauet på arbejdsmarkedsuddannelserne. Den midlertidige takstforhøjelse på 30 mill. Kr. videreføres i 2008-2011 på finansloven for 2008. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derudover enige om en yderligere midlertidig takstforhøjelse på 80 mio. kr. i 2008-2010 til at styrke uddannelsesinstitutionernes vilkår.
- Der er enighed om initiativer, som giver mulighed for en mere fleksibel afvikling af uddannelserne.
Det betyder f.eks. bedre mulighed for afvikling af uddannelse ude på virksomhederne eller på skæve tidspunkter
Aftalen har fokus på de kortuddannede
Læs aftalen www.uvm.dk/07/documents/slutdokument.pdf
1424