Markante kønsforskelle i søgning til uddannelser

En udfordring for både individ og samfund.

 
Foto: Cottonbro og Gustavo Fring Foto: Cottonbro og Gustavo Fring

Der viser sig igen i år en markant kønsfordeling på videregående uddannelser. Der er flest mænd på it-uddannelser og tekniske fag, mens der er flest kvinder på sundhedsfaglige uddannelser og velfærdsuddannelser. Det er ikke en ny tendens. Man har længe diskuteret, at der er for få kvinder på naturvidenskabelige fag og IT (STEMfag), men der et ligeså stort problem ift., at mænd fra fravælger humanistiske fag incl. medicin og psykologi. Siden 1990’erne har markant flere kvinder end mænd søgt uddannelser, i år har 9000 flere kvinder end mænd fået tilbudt studieplads. Overordnet er der dobbelt så mange mænd som kvinder, der slet ikke gennemfører en uddannelse. Den skæve kønsfordeling er et problem både for samfundet, for arbejdspladsernes og for det enkelte individ.

Læs artikel i uniavisen https://uniavisen.dk/koensfordelingen-paa-de-videregaaende-uddannelser-er-pilskaev-det-er-et-stort-samfundsproblem/

Se Danmarks statistik om kønsforskelle i videre gående uddannelser:
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30646

91