Massflykt från lärarutbildningen

Upp till en tredjedel av lärarstuderandena vid Malmö högskola hoppar av, trots stor lärarbrist.

 
– Det är alldeles för många, ett slöseri med både mänskliga och samhälleliga resurser, säger Anders Olsson, utbildningschef vid Malmö högskola till SVT.
Det krävs inte särskilt höga betyg för att komma in på lärarhögskolan i Malmö, men studierna och arbetet ute i klassrummen är uppenbarligen mer krävande än vad många studenter tror.
Av de 280 studenter som hösten 2014 antogs på ämneslärarprogrammet har 120 i dag lämnat utbildningen. Av de 300 som kom in på grundskollärarprogrammet har 90 hoppat av och 60 studenter har lämnat förskollärarutbildningen.
Källa: SVT
972