Med aftalen om finansloven for 2021 er et økonomisk løft af ungdomsuddannelser prioriteret, men VEU-området er ikke prioriteret

Den danske regering ønsker med den nye finanslov at styrke unges vej gennem uddannelse til arbejdsliv.

 
Foto: Becca Tapert Foto: Becca Tapert

I den nye finanslovsaftale for 2021 støttes ungdomsuddannelser gennem bl.a. øgende taxametertilskud. Det økonomiske løft gælder bl.a. gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse (FGU), social og sundhedsuddannelser og erhvervsuddannelser. Derimod bliver voksen efter- og videreuddannelsesområdet (VEU) forbigået, f.eks. Højere forberedelseskurser, HF og VUC.

Regeringen ønsker med den nye finanslov at styrke unges vej gennem uddannelse til arbejdsliv. Der lyder flere kritiske røster fra partier uden for forliget. Uddannelsesforbundet o.a. har kritiseret forbigåelsen af VEU bl.a. med begrundelsen, at mange voksne på et foranderligt arbejdsmarked netop har behov for kontinuerlig kompetenceudvikling.

Læs faktaarket ”Styrkede ungdomsuddannelser” her.