Med miljö på Agendan

 

 

Kommer du till Mariehamn och är intresserad av miljöfrågor kan du titta in på Norragatan 13 i Mariehamn. Här hittar du Agenda 21-kontoret som är spindeln i nätet när det gäller miljöfrågor på Åland. Här får du sakkunskap, bollplank och konkreta tips om vart du kan vända dig med olika idéer och frågor. Trion som arbetar här består av Maria Stenroos-Fagerström, Lotta Jakobsson och Tove Teir-Siltanen. Verksamheten drivs av den ideella föreningen Ålands Natur och Miljö som är en själv-ständig systerförening till den finländska riksorganisationen Natur och Miljö. Till en början finansierades verksamheten av nuvarande Ålands landskapsregering, men övergick senare till att finansieras med kommunala medel och tippningsmedel.  Idag är Ålands Landskapsregering och kommunerna ytterst ansvariga för Agenda 21-arbetet på Åland.

Hållbar utveckling genom opolitisk frihet

Agenda 21-kontoret verkar alltså inom ramen för en ideell miljöorganisation, vilket är något som de anställda huvudsakligen upplever som positivt. Dels lyfter de fram den flexibilitet som faktiskt blir möjlig med en politiskt obunden verksamhet. Dessutom menar de att det ibland underlättar kontak-ten och samarbetet med andra organisationer både inom och utanför Åland. Känslan av att det blivit mer direkta kontakter och på så vis en snabbare och smidigare organisation kopplas till att byråkratin är närmast obefintlig.  Agenda 21-kontorets roll har blivit något utav en tillgänglig ”miljö-allt-i-allo” i det åländska samhället.

Utbildning och aktiviteter i alla dess former

På kontoret planeras aktiviteter både för stora och små för att kunna uppnå en hållbar miljöutveckling. Det handlar om allt från kampanjer och rena inspirationskällor, till konkreta riktade utbildningar skräddarsydda för en viss yrkeskategori. Som exempel på mer riktade miljöutbildningar kan nämnas då kommunaltjänstemän fick möjligheten att gå en kurs i Ecodriving innan årsskiftet. Till lärare och andra intresserade erbjöds inspiration och utbildning med det pedagogiska kooperativet Simnet från Sverige. De demonstrerade hur lärare kan använda sig av aktivt lärande och olika simuleringsövningar (t.ex. rollspel) i undervisningen. Inriktningen var främst hållbar utveckling inom miljö- och rättvisefrågor.
På Agenda 21-kontorets hemsida finns nyhetsbrev och konkreta vardagstips. Här syns också vilka aktiviteter som ordnas (och nyligen har ordnats) av Agenda 21-kontoret; bland annat seminarium, pyssel, teater och pågående kampanjer.

Med sikte på den lokala kompetensen

I samband med att Agenda 21-kontoret startades upp i Mariehamn juni 1995 har utbudet av olika sorters miljöutbildningar ökat märkbart. Grundidén är att öka den generella lokala kompetensen inom miljöfrågor. Vägen dit är genom att intensivt arbeta för att skapa ett nätverk och se till att miljöutbildning blir lättillgänglig. För att nå sitt mål driver Agenda 21-kontoret tillsammans med Ålands Natur och Miljö även ett bibliotek där intresserade får tillgång till facklitteratur. Litteraturen finns upptagen i stadsbibliotekets register.
Genom ett nära samarbete med allmänheten och olika instanser är det tänkt att steget till att lyckas förverkliga idéerna i praktiken på lokalnivå ska bli mindre. Något som Agenda 21-kontoret, enligt Nordiska Rådet, bevisligen också har lyckats med. När kontoret 1999 fick miljöpriset från Nordiska rådet spreds det ytterligare ringar på vattnet. Miljöpriset gjorde att Agenda 21-kontoret kunde starta en egen fond ”Prisfonden Agenda 21”. Fonden öppnar nya möjligheter att genomföra och finansiera miljöprojekt på Åland.
Sammanfattningsvis är planen för Agenda 21-kontoret att synliggöra hur även ålänningarnas vardagsliv hänger ihop med den globala miljön. Att var och en av oss aktivt kan fatta miljömässiga beslut i våra vardagliga handlingar både på jobb och hemma. Agenda 21-kontoret arbetar för att sprida en generell kunskap om hur alla kan bidra och hur vi ska få aktiva miljöval till en självklarhet i vardagen. För det är ju trots allt så att oavsett var i världen vi bor så innebär ett lokalt beslut idag en global verklighet imorgon.

Länkar:

Nordiska rådets Natur- och miljöpris: LÄNK
Agenda 21-kontoret: www.agenda21.ax
Ålands Natur och Miljö: www.anom.fi
Natur och Miljö: www.naturochmiljo.fi
Det pedagogiska kooperativet Simnet: www.simnet.se