Mer struktur med kompetensplattform

 

På uppdrag av regeringen ska alla regioner i Sverige se över sina kompetenser och behov med hjälp av kompetensplattformar. I Värmland har detta lett till att samarbetet mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och Arbetsförmedling har blivit mer strukturerat.

 
Øyvind Lund Britta Zetterlund-Johansson.

Värmland ligger i västra Sverige, vid gränsen till Norge. Karlstad är regionens största stad, med 86 000 invånare och ett universitet. Just nu ökar befolkningsantalet något i regionen. Detta trots höstens dystra besked om att Säffles största arbetsgivare, Volvo Bussar, lägger ner sin fabrik och flyttar till Polen. För utomstående är Värmland bland annat känt för sina djupa skogar, medan Karlstad marknadsförs med en glad sol som ska symbolisera både vädret och invånarnas glada och öppna sinne.
Den svenska regeringen gav 2009 ett uppdrag till samtliga regioner i landet: att bygga upp kompetensplattformar för att få en översikt och kunskap om hur kompetensen ser ut och vilka behov som finns i regionen. Inom plattformarna samarbetar olika aktörer, till exempel arbetsgivare, utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen. I Värmlandsregionen fanns redan samarbeten när uppdraget kom, vilket blev en bra förutsättning för arbetet med kompetensplattformen. Britta Zetterlund-Johansson, utbildningsstrateg i regionen, ser efter några års arbete med kompetensplattformen att arbetsgivarna tar ett mer aktivt ansvar.
– Arbetsgivarna har jobbat fram strategier och delat ut roller och åtaganden till de olika aktörerna. Arbetet görs både på kort sikt och på lång sikt, säger hon.

Analyser och prognoser

Exempel på roller och åtaganden kan vara att samla ihop information och göra analyser och prognoser över vilka kompetenser som finns hos de arbetssökande i regionen, vilka behov arbetsgivarna har och huruvida de utbildningar som finns stämmer överens med vad arbetsgivarna efterfrågar.
Det handlar om att försöka ligga steget före så att rätt personal rekryteras samtidigt som den befintliga personalen kontinuerligt får fortbildning. Ett exempel på åtagande kan vara att rekrytera fler killar till att arbeta inom vården.

Pensionsavgångar att vänta

Rent geografiskt kan efterfrågan på personal variera stort.
– Det är lättare att rekrytera till exempel undersköterskor och sjuksköterskor till Karlstadsregionen än till norra Värmland. Och om några år väntar stora pensionsavgångar, de närmaste åren går till exempel hälften av våra psykologer i pension, säger Britta Zetterlund-Johansson.
– När vi försöker rekrytera högutbildad personal inom regionen får vi slåss med alla andra. Dessutom har vi närheten till Norge, där lönerna ofta är högre, fortsätter hon.
Samtidigt som efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor, är ungdomsarbetslösheten i Värmland hög – drygt 24 procent.
– Jobb för okvalificerad arbetskraft växer inte på träd, så det är svårare för dem som saknar yrkesutbildning.
Än är det för tidigt att säga vilka resultat arbetet med kompetensplattformarna kan ge, rent statistiskt.
– Det är svårt att utläsa vad som är hönan och ägget, men nu arbetar vi mer strukturerat med frågorna, konstaterar Britta Zetterlund-Johansson.