Mera praktiska studier inom yrkesutbildningen

En utredning om en ny modell för arbetsplatsförlagd utbildning har överlämnats till undervisningsministern.

 

I utredningen föreslås ett utbildningsavtal, som ska förbättra möjligheterna till praktiska studier genom att den studerande kan avlägga delar av sin examen på arbetsplatsen.

Enligt förslaget ska skolan, arbetsplatsen och den studerande komma översens om utbildningen på arbetsplatsen en examensdel i taget och längden på avtalet kan variera. Detta skulle ge den studerande en flexibel möjlighet att kombinera olika lärandemiljöer och avtalsmodeller. Möjligheten till avtal med olika längd skulle också kunna öka företagens och den offentliga sektorns intresse att ta emot studeranden.

Läs mera

praktikYrke.jpg