Mere uddannelse til dem der har mindst

 

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini understreger, at det er vigtigt, at indsatsen over for de kortuddannede bliver mere målrettet. Det er regeringens målsætning, at flere ufaglærte skal have en kompetencegivende uddannelse. I de kommende trepartsforhandlinger vil regeringen drøfte med arbejdsmarkedets parter, hvorledes der kan ske en styrkelse af voksen- og efteruddannelsesområdet.

Mer information: Eva.dk

1721