Mikael Johansson leder valideringsprojekt

 

 

För närvarande pågår två delprojekt, validering av yrkeskunnande, som ska utvecklas i samverkan mellan Ålands yrkesgymnasium och arbetslivet - hur detta ska organiseras är en del av arbetet för närvarande. Det andra projektet handlar om validering för och i högskolan. Nuvarande projektledare kommer inom kort att övergå till annan tjänst, varför uppdraget som projektledare utlysas inom en nära framtid.

Mer information om projektet: www.regeringen.ax/validering