Miljöer som stöder lärande. en introduktion till lärmiljötänkande

 

 
Environments that support learning. Introduction to Learning Environments approach. Publ. 2007

Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukannel, S., Passi, S. & Särkkä, H. 
2007. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. 
Kan beställas från 

www.oph.fi/svenska/bokhandel