Miljoner till Högskolan Väst för att främja livslångt lärande

9 miljoner kronor går till två projekt som handlar om att främja livslångt lärande och sker i samverkan med flera kommuner och andra lärosäten i landet.

 
Lena Lindhe Lena Lindhe

– Högskolan Väst har ett nationellt uppdrag som alla andra lärosäten men också ett starkt regionalt engagemang. När vi driver ett utvecklingsarbete av det här slaget, nationellt och tillsammans med flera lärosäten och kommuner, stärker det den generella kunskapen om livslångt lärande till gagn för hela landet, säger Lena Lindhé, utvecklingsstrateg på Högskolan Väst och projektledare för ett av projekten, Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning – i hela landet.

Ska gynna orter utan egen högskola

Nya vägar-projektet har som mål att under kommande två år ta fram en modell för högre utbildning på orter långt från lärosäten. Projektet syftar till att ta fram ny kunskap om, utveckla och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan förlägga utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet. Områden som kommer beröras är exempelvis digitalisering, arbetslivsanknytning och pedagogik. Förutom Högskolan Väst deltar också Halmstad kommun, Lysekils kommun, Västerviks kommun, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Gävle, Linneuniversitetet och Umeå universitet i projektet.

– Högskolan Väst har sedan 2014 arbetat med Nya Vägar-tanken tillsammans med Linnéuniversitetet och framför allt Västerviks kommun, för att påverka politiken att satsa på goda samverkansmodeller för att tillgängliggöra högre utbildning i hela landet. Det är glädjande att man från Vinnovas sida uppfattat att vi tar oss an frågor med hög relevans, säger Lena Lindhé.

Läs mer

Källa: expertsvar.se