Minister støtter Folkemøtet – demokrati høytid om samfunnsspørsmål

 

Eygló Harðardóttir, sosial- og boligminister og nordisk samarbeidsminister undertegnet nylig en kontrakt over to år med Allmennhetens beste (Almannaheill) – tredje sektorens forbund, om økonomisk støtte for å arrangere en demokratihøytid i nordisk tradisjon under overskriften Folkets møte.

 

Folkets møte ble holdt for første gang i Island i juni forrige år. Det var Nordens Hus i Reykjavik som gjennomførte møtet. Møtet ble holdt i samme ånd som liknende arrangement i de andre nordiske land så som Almendalsveckan på Gotland i Sverige, Folkemødet på Bornholm i Danmark og Arendalsuka i Norge.

Mer på islandsk

almannaheill.jpg