Ministerielle ændringer på voksenuddannelsesområdet efter regeringsskifte

 

Der er efter den nye regeringsdannelse gennemført strukturelle ændringer på det voksenpædagogiske område. Bl.a. er undervisningsministeriet ændret til Ministeriet for børn og undervisning. Christine Antorini fra socialdemokratiet er ny børne- og undervisningsminister og VEU området er placeret her. Folkeoplysningen er flyttet til kulturministeriet, hvor den radikale Uffe Elbæk er ny kulturminister.  Akademi- og professionsuddannelser flyttet til ”Ministerium for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser som i daglig tale vil kendes som Uddannelsesministeriet. Den radikale Morten Østergaard vil i daglig tale titel uddannelsesminister.

Læs mere de nye ministre og ministerier:
http://fivu.dk/ og www.uvm.dk
Læs om folkeoplysningens flyt til kulturministeriet på
www.dfs.dk

1704