Ministrarna gör ungdomsgarantin känd i hela landet

 

 

Ungdomsgarantin garanterar alla under 25 år och nyutexaminerade under 30 år arbets-, praktik-, studie-, verkstads- eller rehabiliteringsplats senast inom tre månader efter att de har blivit arbetslösa.
För närvarande har cirka 110 000 personer i åldern 20-29 år enbart grundskoleutbildning och drygt 70 000 är arbetslösa arbetssökande. Cirka 40 000 outbildade unga uppskattas stå helt utanför arbete och utbildning. Kostnaderna för utslagningen bland unga är på årsnivå ca 300 miljoner euro.

Läs mera på Minedu.fi