Ministre for livslang læring?

 

Tora Aasland er minister for forskning og høyere utdanning og Bård Vegar Solhjell er kunnskapsminister for områdene barnehager, grunnskole og videregående opplæring. Men de deler ressursene fra ett departement.
Voksenopplæring, læring på arbeidsplassen og studieforbundene er ikke nevnt i introduksjonen av de nye statsrådene og deres arbeidsområder. Spenningen ligger i om disse områdene fortsatt har en minister. Djupedal er en av de ministrene som har vært spesielt tydelig på spennet i livslang læring.
Mer om ministrene finner du her:
www.regjeringen.no/nb/dep/kd.html?id=586

1388