Møte med norske nettverksmedlemmer og NVLverter

 

 

23-08-2016
Start: 05-09-2016 11:30

Slut:    05-09-2016 14:00
23-08-2016
Start: 05-09-2016 11:30

Slut:    05-09-2016 14:00
  •  Kort informasjon om arbeidet i de nettverkene dere representerer
  • Tanker og ideer om arbeidet for voksnes læring i Norge og Norden
  • Hvilke samarbeidsmuligheter ser vi på tvers av nettverkene
  • Hvordan kan NVL som aktør og støttespiller for voksnes læring bli synligere i Norge?