Monet nuoret työttömät jatkavat opintojaan opiskelumotivaatiokurssin jälkeen

 

Opiskelumotivaatiota lisäävälle kansanopistokurssille osallistuneista viisi kymmenestä jatkaa kurssin jälkeen opintoja tai työllistyy. Tämä käy ilmi Ruotsin työvoimaviranomaisten ja kansansivistysneuvoston Folkbildningsrådetin tilastoista. Lähes neljä kymmenestä kansanopiston opiskelumotivaatiokurssille vuonna 2012 osallistuneesta päätti jatkaa opintojaan tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

 

Vaikka työttömyys on laskussa, työmarkkinoilla on edelleen hyvin vaikeaa pärjätä ilman toisen asteen tutkintoa. Työvoimaviranomaisten rekistereissä on 30 000 nuorta työtöntä työnhakijaa, joilta puuttuu toisen asteen tutkinto.

Opiskelumotivaatiota lisäävät kansanopistokurssit ovat työvoimapoliittinen toimi, jonka kesto on 2010 - 2014. Kaikkiaan se koskee 20 000:ta työnhakijaa, joista valtaosa on nuoria. Tänä vuonna kursseilla on 8000 paikkaa.

Ossallistujat antavat kansanopistojen opiskelumotivaatiokursseille hyvän arvosanan. Raportin mukaan seitsemän kymmenestä on sitä mieltä, että kurssi on lisännyt heidän motivaatiotaan jatkaa opintoja. Puolet osallistujista sanoo, että kurssi on lisännyt heidän itseluottamustaan. 

Lisää aiheesta (ruotsiksi): Folkbildning.se