Mooc for @rbeidslivet

 

 

14-04-2014
Start: 26-05-2014 09:00

Slut:    26-05-2014 16:00
14-04-2014
Start: 26-05-2014 09:00

Slut:    26-05-2014 16:00

Konferansen setter fokus på hvordan MOOC-konseptet kan bidra til økt kompetanse og bedre etter- og videreutdanning i arbeidslivet.

Konferansen er et samarbeid mellom Landsorganisasjonen i Norge, Næringslivets hovedorganisasjon, Høgskolen i Lillehammer, Norgesuniversitetet og Fleksibel Utdanning Norge

Mer info:

http://bit.ly/moocforarbeidslivet