Motivation to Grow, projektseminarium

 

 

30 sep – 2 okt hölls det andra seminariet i FNVs projekt Motivation to grow

Projektet har som främsta mål är att bygga upp ett tematiskt nätverk mellan vuxna studieorganisationer i de nordiska och baltiska länderna . Huvudtemat är ung – drop outs , och hur man kan motivera och ta med denna grupp i utbildning och arbetsliv . Vänligen ta reda på mer om projektet och de deltagande organisationerna på webbplatsen projektet : www.motivationtogrow.org . En rapport från seminariet kommer att publiceras på denna webbplats inom kort tid.

Motivation

Projektdeltagarna samlade i en paus.