Mottakerplakatens syv punkter

 

Mottakerplakatens syv punkter:

1. Tænker du over din brug af medier?
Medierne har forskelligt slags indhold, arbejdsmetoder og formål. Hvorfor læser, hører og ser du det, du gør? De er som mediebruger med til at styre tilbuddene. Hvordan påvirker medierne dig og dine omgivelser?
2. Underholdningsmedier har et budskab!
Alle medieudtryk, også film, bøger og musik, er lavet med en hensigt. Hvilke behov dækker du ved valg af medieindhold? Har du i givet fald valgt den rette kanal?
3. Nye medier – nye krav!
Det er ofte vanskeligt at identificere afsender og hensigt i de elektroniske medier eller at vurdere rækkefølgen i søgemaskiner. Hvilken tillid har du til de net-steder du vælger og hvorfor?
4. Medierne bliver påvirket!
Faktorer som ejerforhold, grundsyn, antal sager, tidspres, kilder og reklame kan påvirke indholdet i et medie. Hvilke nyheder havner i medierne og hvorfor? Hvilken form og vinkel bliver valgt?
5. Vurder kildebrugen!
Vi bør vide, hvem eller hvad, der er ophavsmand til informationerne i medierne. Er der henvisning til en eller flere kilder? Er de troværdige?
6. Er al reklame synlig?
Produktplacering finder de i alle typer medier.
7. Sprog er magt!
Ved valg af ord og beskrivelser, lyd og billeder styrer mediet, hvordan du skal opfatte indholdet. I hvor stor grad farver medierne dine holdninger og meninger?

1945