Mye penger til nyskaping

 
- Vi er fødselshjelpar for dei viktigaste nyskapande prosjekta og skal stimulere pionerånda i heile abm-sektoren, seier direktør Leikny Haga Indergaard i ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum.
I 2007 kom det inn 334 søknader til ABM-utvikling om i overkant av 105 millionar kroner. 87 fekk tilsegn om til saman 26 millionar. Søknadane omfattar læring, kunnskaps- og kulturformidling, utvikling av digitale tenester, utvikling og sikring av samlingar og tilskot til nytenking innanfor organisasjons- og nettverksbygging.
Du kan lese mer her: www.abm-utvikling.no/milliondryss-til-abm.html
1397