Myndigheten för yrkeshögskolan leder ett projekt för att öka antalet branschvalideringar

I projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) har ett 20-tal branscher gått samman för att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer. Projektet har fått medel från Europeiska socialfonden för att på olika sätt stödja och kvalitetssäkra modellerna för validering av kvalifikationer inom olika branscher.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

En av branscherna som deltar är textilbranschen som växer i Sverige och därmed ser stora behov av att ta fram valideringsmodeller för flera kvalifikationer. Christian Lundell VD på branschorganisationen Proteko ser ljust på framtiden och menar att det kommer att vara en brist på personer inom industrisömnad.

Lundell menar att handeln kommer att vilja erbjuda mer av tjänster som innebär lagning och ändring av kläder beroende på en ändrad attityd kring kläders livslängd och hur produktionen påverkar miljön.

Lundell anser att det är viktigt för textilbranschen att ta fram en valideringsmodell för industrisömnad. Han fortsätter ” Det blir helt enkelt ett sätt att tillsammans med branschen enas om vad industrisömnad innebär och därmed också enklare för de som utbildar att hjälpa till. Men kanske viktigast är att vi får en kvalitetssäkrad metod att ta vara på all den sömnadskompetens som finns och göra steget in till branschen lättare.”

Läs mer her