Naiset kuluttavat kulttuuria, miehet tuottavat sitä

 

Tämä tosiasia käy ilmi vuonna 2004 ilmestyneestä tutkimuksesta ”Tanskalaisten kulttuuriharrastukset ja vapaa-ajan vietto”. Tanskan kulttuuriperintöhallituksen tuore tutkimus taas kertoo, että tyypillinen museokävijä on 55-vuotias Kööpenhaminan seudulla asuva nainen, joka lukee enimmäkseen kaunokirjallisuutta. Sen sijaan kulttuurin tuottajat ovat useimmiten miehiä, ja kulttuurilaitosten johtotehtävissä sekä mm. taidemuseoissa miehet ovat yliedustettuina. Artikkelissa käsitellään tutkimusten tuloksia mm. sukupuolierojen, ennakkoluulojen ja demokratian näkökulmista. 

Linkki artikkeliin (tanskaksi): Hojskolebladet.dk

1183