När filmen skulle förändra världen

 

 
”Filmen är ett förlamande drömgift” för ungdomen, skrev Harry Martinson i essäboken "Jaguaren" 1941. Ett mindervärdigt filmöverflöd sköljer över landet, instämde regissören Alf Sjöberg, som också menade att staten borde ge den kämpande filmkonsten sitt stöd i striden för demokratiska samhällsvärden.