Näringsliv och skola i samarbete för jobbskapande utbildning

Här är nya utbildningen i Alingsås – som skräddarsytts för att ge jobb.

 

I januari startar den ettåriga vuxenutbildningen i Plåt- och svetsteknik i Alingsås.
- Det är en speciell utbildning eftersom vi tagit fram den i samarbete med näringslivet och dessutom har stor möjlighet att individanpassa, säger André Essebro, tf rektor på Campus Alingsås. 

I Alingsås finns ett flertal företag med stora behov av att säkra upp framtida kompetens inom Plåt- och svetsteknik. Men utbildningarna är få och ligger långt bort.
- Både vi och näringslivet har uppmärksammat detta och under en process där vi diskuterat tillsammans vad vi skulle kunna göra har vi gemensamt ansett att tiden är mogen för den här typen av utbildning, menar André Essebro som är tf rektor på Campus Alingsås.

Läs mer

Källa: Pressmeddelande