Nasjonalt kompetansepolitisk råd

For å følge opp realisering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi har den norske regjeringen nedsatt et nasjonalt Kompetansepolitisk råd.

 
Blant parter i strategiarbeidet, - VOFOs Gro Holstad nr 2 fra venstre. VOFO Blant parter i strategiarbeidet, - VOFOs Gro Holstad nr 2 fra venstre.

I rådet sitter de samme parter som samarbeidet om å utvikle strategien: regjeringen ved fem ministerier, partene i arbeidslivet, Sametinget og Voksenopplæringsforbundet. Mandatperiode løper fram til 2021.

Läs mer

Kilde: Vofo