National redegørelse ”Danmarks strategi for livslang læring. Uddannelse og livslang opkvalificering for alle” 2007

 
Indholdet bygger på regeringens globaliseringsstrategi og er et svar på Det Europæiske råds opfordring til medlemslandene om beskrivelser af konkrete tiltag til at nå målene i Lissabon-strategien Uddannelse 2010. Der sættes særligt fokus på uddannelse og livslang opkvalificering for alle. Initiativer og mål beskrives som en samlet indsats på alle niveauer i uddannelsessystem fra børnehaveklasse til videregående uddannelser og retter sig både mod at styrke videregående uddannelser, eliteuddannelser, og uddannelse for kortuddannede. Strategien vil  kræve organisationsændringer, og øget sammenhæng mellem arbejdsliv, uddannelse, folkeoplysning og fritid.
Centrale initiativer til at nå målene er bl.a., at forbedre vejledning og rådgivning på alle niveauer, lette adgang til realkompetenceafklaring både på uddannelsesinstitutioner og i erhvervslivet, gøre arbejdspladser kompetencebevidste, lærende og udviklende og en markant indsats for at øge antallet af deltagere på læse-, skrive- og regnekurser.
Der er afsat 15 mia.dkr.til at etablere rammerne for og gennemføre initiativerne i en langsigtet implementering i perioden 2007-2012.
Publikationerne kan læses online på ministeriets websted på adressen:
Dansk udgave: http://pub.uvm.dk/2007/livslanglaering - LivePaper
Engelsk udgave: http://pub.uvm.dk/2007/lifelonglearning