Nationalt videncenter for realkompetence

 
Videncentret indsamler, dokumenterer, udvikler og spreder viden om principper og metoder til realkompetencevurdering og har desuden fokus på anerkendelse af realkompetencer på arbejdspladsen og i den tredje sektor. NVR har en vigtig opgave i at skabe dialog og netværk og dermed bidrag til et konstruktivt samarbejde mellem uddannelser, organisationer, virksomheder og tredje sektor i arbejdet med anerkendelse af realkomptencer. NVR har netop afholdt 2 seminarer: ”Realkompetencevurdering i praksis” med deltagelse af knap 300 personer.  Seminarerne har bidraget til en styrket viden og debat om arbejdet med realkompetencevurderinger inden for efter- og videreuddannelserne. Materialer fra seminarerne kan læses på www.nvr.nu.
Kirsten Aagård, som er leder af det nye videncenter, vil i 2008 indgå i NVL ekspert netværksgruppe om Validering.
1454