Nationell forskarskola i Pedagogisk bedömning

 
Forskarskolan organiseras som ett samarbete mellan Lärarhögskolan i Stockholm (värdhögskola), Göteborgs universitet, Malmö högskola och Umeå universitet. En av de fyra doktorandtjänster som utlyses nu kommer att vara inriktad mot Validering av vuxnas kunskap och kompetens. Den är placerad vid Umeå universitet.
Läs mer: www.lhs.se/forskarskola
1209