Nationellt rådslag om digital utveckling inom folkbildningen 2014

 

 

Under 2014 samlades folkbildningen i Sverige i grupper för att diskutera folkbildning och digital utveckling. Den 20 november var det dags att knyta ihop säcken på ett nationellt rådslag. Arbetet fokuserade kring tre huvudfrågor: digital delaktighet, pedagogisk utveckling med stöd av ny teknik samt statsbidragsvillkor och digital utveckling.

I reportaget nedan medverkar bland annat Angela Andersson, EU-kommissionen, Britten Månsson-Wallin och Björn Garefelt, Folkbildningsrådet, Lars Forsmark, Västerås folkhögskola och Magnus Rudehäll, Region Västerbotten.