Näyttötutkintojen suosio kasvussa

 
Aikuiset voivat osoittaa näyttötutkinnolla ammattitaitonsa ja saada osaamisestaan virallisen tunnustuksen eli tutkintotodistuksen. Ammatillisen osaamisensa voi osoittaa riippumatta siitä, miten ammattitaito on hankittu. Tutkinnon suorittajat osallistuvat tavallisesti myös tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Koulutuksen sisältö ja kesto määritellään henkilökohtaistetusti aikaisemman osaamisen perusteella. 
Lisätietoja:
www.oph.fi/pageLast.asp?path=1,434,69666