Ændrede karriereveje for forskere

Flere forskere ansættes i det private erhvervsliv

 
Foto: Pixabay Foto: Pixabay

En ny rapport "Karrierer i forskningen" fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd viser, at flere forskere søger arbejde i erhvervslivet.

I dag er 27.000 forskere ansat i erhvervslivet (en stigning fra 1990’er, hvor tallet var 5000) og 12.500 forskere på universiteterne.

Rapporten peger på flere årsager bl.a. nedskæringer, dårlige karrieremuligheder og øget intern konkurrence på universiteterne. Derudover ikke altid meningsfulde publikationskrav.

Forskerne ønsker mere samarbejde med kollegaer om projekter og en følelse af at være værdsat. I erhvervslivet oplever de større mulighed for at realisere sine ideer og mindre pres på at søge penge.

Læs rapporten her