Netværkskonference om voksnes læring

 

Voksnes læring for et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Konferencen arrangeres af NVL i samarbejde med Nordisk Ministerråds formandskab for 2020, Danmark, Grønland og Færøerne.

 
Billede: pexels.com
24-02-2020
Start: 22-09-2020 09:00

Slut:    22-09-2020 16:00

Nordisk netværkskonference den 22. september 2020 i Malmø

Nu er tiden inde til at bruge Nordens styrke i klimaets og samfundets interesse og give det allerhøjeste prioritet. Agenda 2030 viser vej, men vi har brug for at arbejde endnu hurtigere og endnu mere ambitiøst.

Nordisk Ministerråd har udarbejdet en vision for udvikling af Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030. Satsningen på disse tre strategiske prioriteringer strækker sig frem til 2024:

 • Et grønt Norden – Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi.
 • Et konkurrencedygtigt Norden – Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.
 • Et socialt bæredygtigt Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd.

Hvad betyder det for voksenuddannelse?

Hvordan kan voksenundervisere, organisationer, forskere, netværk og beslutningstagere være proaktive, samarbejde og skabe forandringer, der vil hjælpe Norden med at gøre denne vision til virkelighed? Den nordiske strategi lægger vægt på uddannelse, innovation og forskning som søjler for fremtiden. NVL , i samarbejde med det danske formandskab for Nordisk Ministerråd, inviterer til en netværkskonference for at diskutere disse vigtige spørgsmål, indsamle viden og inspiration til det videre arbejde.

Konferencen vil: 

 • Diskutere udfordringer og løsninger for en bæredygtig fremtid med fokus på hvilken rolle voksnes læring spiller i denne proces
 • Se fremad: hvordan kan voksnes læring bidrage til et konkurrencedygtigt, grønt, inkluderende og socialt bæredygtigt Norden?
 • Danne basis for netværk og beslutninger om konkrete handlinger og nye måder at samarbejde på.

På konferencen kan du skabe netværk på tværs af organisationer. Vi vil diskutere og undersøge, hvordan vi kan samarbejde i de kommende år og sætte aktiviteter i gang med det formål at nå 2030-målene. Hvordan kan vi identificere nye nordiske løsninger ved at generere og dele viden, engagere nordiske borgere, os selv - som voksenundervisere, som ansatte og arbejdsgivere, beslutningstagere og medlemmer af civilsamfundsorganisationer.

Målgrupperne for konferencen er:

 • Interesse- og paraplyorganisationer inden for voksnes læring
 • Faglige organisationer
 • Beslutningstagere på kommunalt, regionalt og nationalt niveau
 • Nordiske netværk og organisationer, der fremmer nordisk samarbejde
 • Organisationer og netværk i civilsamfundet
 • Organisationer og offentlige myndigheder, som koordinerer eller leverer kompetenceudvikling til voksne

Praktiske informationer

Dato og sted: Den 22. september 2020, Malmø, Sverige

Deltagelsen i konferencen er gratis.

Tilmeldingslink, information om oplægsholdere og program følger. 

For mere information, kontakt venligst Antra Carlsen, koordinator for Nordisk Netværk for Voksnes Læring, antr@via.dk.