Norden som global vinderregion

 

Publicerad 2005

Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd ønsker hvert år at bidrage til at skabe debat i Norden om udvalgte temaer ved at udgive et egnet debatoplæg. Debatoplægget "Norden som global vinderregion" blev valgt som den fælles årbog 2005.

Norden som global vinderregion" er et debatoplæg om fremtiden for Norden. 27 nordiske oppinionsdannere indenfor erhvervsliv, forskning og kultur giver deres bud på de nordiske landes styrker og muligheder i fremtidens globale økonomi.

 

Norden som global vinderregion >>>