Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam - Aktuelt 2013

 

 
Magnus Froderberg/norden

Aktuelt 2013

 
NVL bidrar til kompetanseutvikling innefor forskjellige områder av voksnes læring i de nordiske landene gjennom tverr – sektoriell utveksling av erfaring mellom fagfolk fra forskjellige områder. I løpet av året arbeider forskerteamet og redaktører med presentasjon av resultatene. Det arrangeres nasjonale seminarier hvor Ingegerd Green i samarbeide med respektiv medlem av forskerteamet presenterer både sluttproduktet og forskerteamets rapport.  
  • Forskerteamet ferdiggjorde rapport med resultatene fra analysen og publiserte rapporten: Analyses of Nordic Educational Projects designed to meet challenges in society Defining the Success Factors. Publicerat 2012
  • Hefte med konklusjoner og anbefalinger kom ut på svensk i 2012 og på engelsk i juli 2013 Oversettelser, på dansk, grønlandsk og islandsk publiseres i august 2013
  • Både heftet og forskerrapport presenteres på nasjonale seminarier i alle landene. Nærmere opplysning på kalendersiden

10. januar i Reykjavik, Island: Færniþróunarverkefni NVLs 2009-2012 - Átta árangursþættir í fræðsluverkefnum. 

22. februar i Tórshavn, Føroyar: Tiltak um viðurskifti, sum skapa menning og vøkstur

4. april i Oslo, Norge: Nordisk kompetanse for suksess i utdanningsprosjekter

22. oktober i Stockholm, Sverige: Framgångsfaktorer i lyckade utbildningsprojekt

Arbeidsgruppe: 
Danmark 
Peter Müller, VUC, Nordjylland Aalborg 
Island 
Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, Arbeidslivets opplæringssenter, Reykjavik 
Sverige 
Ingegerd Green, Göteborg 

Forskerteam: 
Danmark 
Anne Liveng, Roskilde universitet 
Finland 
Jyri Manninen, Jyri Manninen, Universitet i østre Finland 
Island 
Hróbjartur Árnason, Islands universitet 
Sverige 
Ingegerd Green, Göteborg 

Ansvarlig NVL koordinator IS 
Sigrún Kristín Magnúsdóttir, Arbeidslivets opplæringssenter 
 

NORDIC LIGHT ON ADULT LEARNING

 
Var overskriften for et arbeidsseminar dagene 8. og 9. september 2011, i regi av NVL´s kompetanse prosjekt 2009-2012 i Lund, Sverige
 
Der 40 mennesker fra forskjellige miljøer og alle nordiske land var aktive og glade deltakere. Arbeidet i NVL’s kompetanseprosjekt dreier seg om at samle lærings eksempler fra alle de Nordiske landene og analysere god praksis. Analysen ble satt frem i en foreløpig rapport som ble sendt til alle som hadde registrert seg for seminaret. Målet med Lund-seminaret var å gi deltakerne en konkret mulighet til å kommentere, diskutere spørsmålene og analysen som forskningsgruppen hadde gjort så langt. Rapporten blir offentliggjort og presentert 2012 sammen med prosjektets sluttprodukt.