Nordisk innovasjon i voksnes læring

 

 

Det er dette som står i fokus når Innovasjonskonferansen 2012 foregår i Oslo 4. til 5. juni 2012.

Møteplass
Konferansen skal bli en møteplass for etablerte nyskapninger og nyskapende etablerere. I løpet av konferansen vil deltakerne få mulighet til å bli kjent med eksempler på innovativ læring i praksis og eksempler på praksis som søker innovative løsninger. I ulike innovative aktiviteter og sesjoner får deltakerne utfordret hver andre.

Gjør deg kjent med innholdet i de 8 parallelle sesjonene: HTML 

Påmelding, program, mer info: HTML
Påmeldingsfrist: 15. mai

Les mer om innovation på NVL’s Tema-sida: HTML