Nordisk konference om voksnes matematiklæring

 

 
Foto: Magnus Fröderberg
06-09-2019
Start: 16-11-2020 10:00

Slut:    17-11-2020 15:00

Matematiske færdigheder og kompetencer er en væsentlig forudsætning for voksnes aktive deltagelse i samfundet samt en betingelse for tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse. På konferencen vil forskere og praktikere præsentere synsvinkler på områder, der er centrale i forhold til voksnes matematiklæring. 

Oplæggene vil centrere sig om følgende temaer:-

-

-

1. Forskning og kvalitet i voksnes matematik læring

2. Digitalisering og matematik

3. Sprog og matematik

4. Matematik i arbejdslivet

De enkelte temaer præsenteres i en vekselvirkning mellem fælles oplæg og workshops. Dag 1 afsluttes med en paneldiskussion, hvor paneldeltagerne søger at indkredse, hvilken matematik voksne har brug for nu og i fremtiden.

På konferencen vil du derfor få muligheder for at:

 • høre oplæg om aktuelle problemstillinger vedrørende voksnes matematiklæring 
 • udveksle erfaringer med undervisere fra de andre nordiske lande
 • deltage i workshops
 • få inspiration og ideer til din undervisning

Tid og sted

Mandag den 16. november 2020 klokken 10.00 til tirsdag 17. november 2020 klokken 15.00
Konferencen afholdes i 3F’s hovedbygning. Kampmannsgade 4, 1790 København V

Oplægsholdere er:

 • Cecilia Bjursell, docent og leder for nationalt centrum for livslang læring. Jönköping Universitet
 • Ann-Charlotte Vennberg, lærer. Luleå gymnasieskola
 • Lena Lindenskov, lektor ved DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
 • Morten Blomhøj, lektor ved Institut for Na turvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet
 • Jens Arne Meistad, Universitetslektor, Matematikksenteret i Norge

Se flere navne og beskrivelser i det vedhæftede program.

Målgruppe

 • Undervisere, forskere og ledere inden for voksenuddannelser.
 • Beslutningstagere og politikere med interesse for voksenuddannelsesområdet.

Sprog

Oplæg og workshops vil være på dansk, norsk og svensk med mulighed for også at stille spørgsmål på engelsk.

Yderligere oplysninger fås ved kontakt til Janni Kronborg Christensen, Nordisk Netværk for Voksnes Læring, jkch@via.dk

KONFERENCEN ER FULDT BOOKET. DER KAN TILMELDES VENTELISTE NEDENFOR. 

Deltagerpris: 1.000 DKK

Læs vilkår og betingelser for registrering her

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL), Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Vuxenutbildning i Samverkan (ViS), Børne- og Undervisningsministeriet, VIA University College og 3F.