Nordisk konferens om validering den 7-8 mars 2007

 
NVL:s nordiska expertnätverk för validering genomför i samarbete med bl.a Linköpings universitet en komparativ studie om validering i de fem nordiska länderna. Denna studie kommer att presenteras vid en konferens i Köpenhamn den 7-8 mars 2007. Vid denna konferens kommer också Javal-projektet (ett Nordplus-projekt om validering inom tredje sektorn) att redovisa sina resultat. För att få en vidare utblick på valideringsområdet kommer även OECD att medverka.
1194