Nordisk netværkskonference om voksnes læring

 

Voksnes læring for et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Konferencen arrangeres af NVL i samarbejde med Nordisk Ministerråds formandskab for 2020, Danmark, Grønland og Færøerne.

#NNK2020

 

24-02-2020
Start: 22-09-2020 09:00

Slut:    22-09-2020 16:00
bæredygtig udvikling voksenuddannelse voksenlæring
Billede: pexels.com
24-02-2020
Start: 22-09-2020 09:00

Slut:    22-09-2020 16:00

Nordisk netværkskonference den 22. september 2020 i Malmø

Hvordan kan voksenundervisere, organisationer, forskere, netværk og beslutningstagere inden for området voksnes læring være proaktive, samarbejde og skabe forandringer, der vil hjælpe Norden med at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region?

Hvad er udfordringerne for de nordiske lande i lyset af Vision 2030's mål?-

-

-

På konferencen vil vi: 

 • Diskutere udfordringer og løsninger for en bæredygtig fremtid med fokus på hvilken rolle voksnes læring spiller i denne proces
 • Se fremad: hvordan kan voksnes læring bidrage til et konkurrencedygtigt, grønt, inkluderende og socialt bæredygtigt Norden?
 • Danne basis for netværk og beslutninger om konkrete handlinger og nye måder at samarbejde på.

På konferencen kan du skabe netværk på tværs af organisationer. Vi vil diskutere og undersøge, hvordan vi i de kommende år kan samarbejde og sætte aktiviteter i gang med det formål at nå 2030-målene. Hvordan kan vi gennem videndeling udvikle og identificere nye nordiske løsninger til at engagere nordiske borgere, os selv - som voksenundervisere, som ansatte og arbejdsgivere, beslutningstagere og medlemmer af civilsamfundsorganisationer.

Få viden om:

 • Bæredygtig læring, Stefan Bengtsson, Uppsala University, Sverige
 • Potentialet af lokal samfundsforandring, Agnes Tvinnereim, Netværket Bærekraftige liv, Norge
 • Innovationsprocesser og grøn vækst, Gry Guldberg, Emerging, Danmark

Målgrupperne for konferencen er:

 • Interesse- og paraplyorganisationer inden for voksnes læring
 • Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer
 • Beslutningstagere på kommunalt, regionalt og nationalt niveau
 • Nordiske netværk og organisationer, der fremmer nordisk samarbejde
 • Organisationer og netværk i civilsamfundet
 • Organisationer og offentlige myndigheder, som koordinerer eller leverer kompetenceudvikling til voksne

Tillægsprogram - studiebesøg

Arrangørerne vil tilbyde et studiebesøg i Malmø inden konferencen for interesserede deltagere. Besøget arrangeres om eftermiddagen d. 21. september (kl. 15.00 - 17.00) og vil være knyttet til konferencens tema. De deltagere, der har udtrykt interesse for studiebesøg ved tilmelding til konferencen, vil efterfølgende modtage videre information samt link til endelig tilmelding.

Find løbende opdateret information om konferencen her

Konferencen arranges af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) i samarbejde med det danske formandskab for Nordisk Ministerråd.

For mere information, kontakt venligst Antra Carlsen, koordinator for Nordisk Netværk for Voksnes Læring, antr@via.dk.

NVL følger nøje COVID 19-retningslinjerne fra de offentlige myndigheder i de nordiske lande i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af ​​konferencen.

NVL-Logo-RGB-DA_lille.jpg Logo-ministerie.jpg