Nordisk seminar om IKT i København

 

Formålet med seminaret var å fremme utviklingen av og innsattes tilgjengelighet til IKT/Internet i kriminalomsorgen i de nordiske landene. Videre å utvikle samarbeidet mellom skolen, sikkerhet og tekniske løsninger for å øke tilgjengeligheten til utdanning for innsatte på lik linje med det som foregår ute i samfunnet. Å gi økt kontakt mellom pedagoger og ansvarlige for sikkerheten for gjensidig kunnskap og respekt og samtidig komme med forslag til forbedringer innom området i de respektive land. Å gi en oversikt over hva som foregår på området i Norden og å gi forslag til forbedringer.

Lena Axelsson fra Sverige presenterte hvilke tekniske løsninger skolen i kriminalomsorgen har behov for slik at den kan være tilsvarende den som gis i det ordinære samfunnet.
Se presentation: PDF

Kenneth Leif Rasmussen fra Danmark orienterte om PC nettverket som er utviklet i Danmark og hvilke tekniske løsninger som garanterer for sikkerheten.
Se presentation: PDF

Finn Grav fra Norge var opptatt av hva slags sikkerhet kriminalomsorgen har ansvar for å opprettholde.
Se presentation: PDF

I tillegg deltok Jane Bateman og Mark Taylor fra England som presenterte Virtual Campus. Det er et elektronisk verktøy som er utviklet og skal tas i bruk i alle fengslene i England. Virtual Campus er et elektronisk verktøy som de innsatte kan benytte når det gjelder utdanning i fengslene, men er også et godt verktøy i løslatelsesprosessen for å finne jobb, bolig, videre utdanning med mer.
Se presentation: PDF

Seminaret fikk svært god tilbakemelding fra deltagerne og med ønske om at de nordiske seminarene fortsetter.