Nordisk Tænketank for Fremtidens Kompetencer

 

 

blev nedsat af NVL forår 2006 for inden for området for voksnes læring at følge op på Nordisk Ministerråd og Huset Mandag Morgens rapport ”Norden som global vinderregion”. De foreløbige resultater af tænketankens arbejde og af midtvejskonferencen på Island i august, hvor 48 repræsentanter for voksenuddannelsesorganisationer, arbejdsmarkedets parter og ministerier gav indspil til tænketankens videre arbejde, blev præsenteret for bestyrelsen for Dansk Folkeoplysnings Samråd på et møde fredag 27. oktober af tænketankens danske medlem, direktør for internationalisering ved Danmarks Pædagogiske Universitet Arne Carlsen. Bestyrelsen viste stor interesse for og ønske om at medvirke i det videre arbejde. Arne Carlsen præsenterer også sammen med det svenske medlem Ingegerd Green fra konsulentfirmaet GREEN process/strategy/action tænketankens arbejde på et møde mellem de nordiske og baltiske samråd for folkeoplysning i Tallinn til januar 2007. Læs mer om Tænketank (lenk nere):