Nordisk vägledningskonferens

 

Den Nordiska vägledningskonferensen vill lyfta fram frågor om vägledarnas kompetensutveckling i anslutning till kulturell mångfald och arbetsmarknad i förändring.
Utmaningar inom vuxenvägledningen och behovet för vägledarnas kompetensutvecklig skall diskuteras ur nordiskt och europeiskt perspektiv.

Uppdaterat program, mer information: HTML

Anmälningsblankett: HTML

1515